Welkom op onze website

Printervriendelijke versiePDF versie

Actueel

  • Jaarverslag 2017

 

Archief

 

 

Organisatorische veranderingen hebben er voor gezorgd dat onze website op dit moment niet 'up to date' is. Hiervoor onze excuses. Wij werken aan een geheel verneuwde site en hopen u deze, medio 2018 te kunnen presenteren

De CCR is samengesteld uit leden vanuit de 4 stichtingen van de Dimecegroep en telt maximaal 12 zetels. De CCR behartigt de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van de Dimence Groep.

Voor meer informatie over de CCR kunt u contact opnemen met coach / ondersteuner Nelly van Dijk  (n.vandijk@dimencegroep.nl)

Ook kunt u informatie opvragen via ons centrale mailadres

Centrale Clientenraad@dimencegroep.nl