Colofon

Printervriendelijke versiePDF versie

De cliëntenraden van Dimence beheren elk hun eigen deel van de Website Cliëntenraden.
U kunt contact opnemen met de afzonderlijke Cliëntenraden over hun deel van de website.

Redactie

Paulien Peters (Centrale Cliëntenraad) centraleclientenraad@dimencegroep.nl
Elena Blochin (Cliëntenraad divisie Topreferente GGZ) clientenraadtoprefenteggz@dimence.nl
Nelly van Dijk (Cliëntenraad divisie Maatschappelijke Dienstverlening De Kern / Jeugd GGZ / Wijz) clientenraad@stdekern.nl
Nelly van Dijk (Cliëntenraad West-Overijssel) clientenraad-wo@dimence.nl
Paulien Peters a.i. (Cliëntenraad Hanzestreek) clientenraad-hs@dimence.nl
Luuk Winters (Cliëntenraad Midden-Overijssel) clientenraad-mo@dimence.nl

Algemeen centraleclientenraad@dimencegroep.nl

Copyright

Op de website zijn de wettelijke regels van auteursrecht van toepassing.