Disclaimer

Printervriendelijke versiePDF versie
De Cliëntenraden van Dimence besteden veel zorg aan het controleren van de informatie op deze website. Toch kan het zijn dat de informatie verouderd of incorrect is. Aan de informatie op clientenraden.dimence.nl kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. De Cliëntenraden van Dimence zijn niet aansprakelijk voor informatie op internetpagina’s van derden waarnaar op deze site wordt verwezen. Ook zijn de Cliëntenraden van Dimence niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie op deze website.