Wanneer komt de raad bijeen?

Printervriendelijke versiePDF versie

Spreekuur
De Cliëntenraad (CR) Basiscommissie Deventer is gestopt met haar spreekuur. U kunt contact opnemen met de ondersteuner voor het maken van een afspraak.
Dit kan via e-mail: basiscommissiedeventer@dimence.nl

Vergaderingen

De Basiscommissie Deventer en omstrekenkomt een keer per twee weken bij elkaar op een ‘openbare vergadering’: elke cliënt kan hierbij aanwezig zijn, zolang de orde niet wordt verstoord. Data: elke 1e en 3e donderdag van de maand van 9.30 – 11.45 uur.

Locatie: Kamer CR in de Steerne.  
De raadsvergaderingen (RV) van de Basiscommissie Deventer zijn openbaar en vinden plaats elke week op donderdagochtend in de cliëntenraadskamer in de Steerne in Deventer. De overlegvergaderingen (OV) van de Cliëntenraad Basiscommissie Deventer met de organisatie zijn niet openbaar; deze vergaderingen kunnen alleen op uitnodiging worden bijgewoond.
De Deelraad Raalte komt 1 keer per maand bij elkaar in Raalte aan de Monumentstraat. De bezoekersraad van de Zandloper vergadert ook maandelijks op de eigen locatie.
 

Overlegsituaties van de raad

  • Overleg met organisatie:(overlegvergadering)
  • Overleg met circuitmanagement LBZ (landurige behandeling en zorg): 2 x per jaar
  • Overleg met circuitmanagement SGGZ (spoedeisende ggz): 2 x per jaar
  • Overleg met circuitmanagement Ouderen: 2 x per jaar
  • Overleg met circuitmanagement Volwassenen: 2 x per jaar
  • Overleg met PVP (patiëntenvertrouwenspersoon): 10 x per jaar
  • Overleg met dienst GV (geestelijke verzorging): 1 keer per jaar
  • Overleg met Relatiebeheerder Facilitaire dienst: 2 keer per jaar