Welkom op onze website

Printervriendelijke versiePDF versie

De raad zoekt nieuwe raadsleden. Heb je belangstelling?


De 'tijdelijke Cliëntenraad COS' is voortgekomen uit de raad van de voormalige Divisie Jeugd en Autisme per 1-4-2013 opgeheven. Op 3 april 2014 is de nieuwe naam van de raad:

Cliëntenraad Divisie Topreferente GGZ

De raad behartigt de belangen van cliënten / patiënten  met een diagnose 'autismespectrumstoornis' (ASS) en cliënten met 'Bipolaire stoornissen''.

Actueel

Vanaf 1 januari 2014 is de divisie specialistische Centra bij Dimence, een feit. De divisie bestaat uit 2 deelgebieden binnen de GGZ te weten: Ontwikkelingsstoornissen (COS) en bipolaire stoornissen (CBS).

ASS (autisme) is onder gebracht bij het COS (Centrum voor Ontwikkeling-Stoornissen).De divisie is verder nog vol in ontwikkeling en dus de raad ook. De cliëntenraad is hier nauw bij betrokken. De raad volgt participerend en insprekend de ontwikkelingen vooral ook waar het de inrichting van cliëntenparticipatie betreft. 

De raad heeft zich afgelopen jaar bezig gehouden met de nieuwbouw van het pand 'Lorna Wing'.   In dit prachtige pand voor intramurale begeleiding en behandeling hebben in december 2013 de eerste  cliënten/patiënten hun intrek genomen. Het pand is op 1 april officieel geopend door toenmalig bestuursvoorzitter Sybren Bangma. 
 
De inrichting TOP GGZ heeft de afgelopen maanden veel aandacht gehad. Met tros meldt de raad dat het COS in Juni 2014  het predicaat TOP GGZ heft gekregen.
ZIE OOK HET ARTIKEL onder aan de pagina.
 
Raadsvergaderingen zijn openbaar; lees hier verder voor de actuele vergaderdata:  

De samenstelling van de raad heeft doorlopend aandacht.  Er is blijvend behoefte aan nieuwe raadsleden vooral waar het afvaardiging van de afdelingen "Bipolair" betreft.

Meer informatie vind u onder raadswerk en overleg