Wat doet de cliëntenraad?

Printervriendelijke versiePDF versie

 

"Lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal kan, centraal wat centraal moet".
>> Meer informatie over medezeggenschap bij Dimence
 

Visie en missie 

 

Een representatieve raad

 • Een volwassen raad
 • Een actieve raad

Speerpunten

1. Belangenbehartiging

 • advies uitbrengen over het rook beleid (Lorna Wing) Deventer.
 • advies uitbrengen over de folderlijn en informatievoorziening cliënten
 • advies uitbrengen bij benoemingen, wijzigingen in de organisatie  met name de herstructurering 
 • monitoren van klachtenafhandeling
 • ontslagbeleid

2. Kwaliteit van wonen

 • stimuleren van lokale medezeggenschap en participatie OPW/Workhome en Lorna Wing
 • verbeteren van het behandelaanbod OPW/Workhome en Lorna Wing

 3. Kwaliteit van behandeling

 • onderzoeken van telefonische bereikbaarheid
 • onderzoeken en verbeteren van de ontvangst van cliënten
 • monitoren van toegangs/wachttijden

4. Versterken van de raad

 • een representatieve raad: werving van raadsleden
 • een zichtbare raad: fysiek (op lokatie) en virtueel (website)
 • een professionele raad: basisscholing, verdiepingsthema en teambuilding
 • projecten: studie begeleiding en maatjes project

5. Contact met de achterban

 • zichtbaarheid en bekend zijn
 • bereikbaar zijn
 • toegankelijk zijn
 • volledig, open en transparant informeren
 • regelmatig raadplegen