Welkom op onze website

Printervriendelijke versiePDF versie

 

Actueel:

Archief :

 
 
De Adviesraad Cliëntenbelangen Maatschappelijke Dienstverlening De Kern / Jeugd GGZ / WijZ Welzijn en Welzijn Kampen behartigt de belangen van allen die in behandeling / begeleiding zijn bij de Kern en Jeugd GGZ en de gebruikers van de diensten van WijZ Welzijn en Welzijn Kampen.

In deze adviesraad is er plaats voor cliënten, naastbetrokkenen en mensen die zich maatschappelijk betrokken voelen en zich daarom willen inzetten voor de cliënten van de Kern / Jeugd GGZ en gebruikers van de diensten van WijZ Welzijn en Welzijn Kampen.

Bekijk hier de folder van de adviesraad. Binnenkort verschijnt de nieuw folder aangezien deze niet meer up to date is

Sinds 2015 is de naam van de de clientenraad veranderd in adviesraad cliëntenbelangen. Deze wijziging heeft plaats gevonden om meer recht te doen aan de hele doelgroep.

Deze website is verouderd, in 2018 komt er een nieuwe website voor alle clientenraden van de Dimence Groep. Onze excuses hiervoor. Voor meer informatie kunt u ons benaderen op ons e-mailadres: clientenraad@stdekern.nl