Medezeggenschap

Printervriendelijke versiePDF versie

 Recht op medezeggenschap

De medezeggenschap in de GGZ is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). 

 Contact

Als je als patiënt / cliënt iets wil aandragen of iets wil betekenen, neem dan contact op met de cliëntenraad van jouw regio of divisie. Dat is jouw ‘balie’. Als het onder de aandacht van de lokale raden moet of op de agenda van de Centrale Cliëntenraad moet komen, dan weten de cliëntenraden in de regio of divisie dat. Zij weten de weg, ze kunnen je verder verwijzen of jouw informatie op de goede plek krijgen. Ook als dat betekent dat je buiten de cliëntenraden beter terecht kunt, zoals bij de patiëntvertrouwenspersoon, de klachtenfunctionaris of de geestelijk verzorger. Ook de contactpersonen van de raad hebben geheimhoudingsplicht.