Raadslidmaatschap cliëntenraad

Printervriendelijke versiePDF versie

Cliëntenraden adviseren de organisatie gevraagd en ongevraagd over het gevoerde en te voeren beleid.

Wat vragen we van jou?

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij:

 • geïnteresseerd zijn in de geestelijke gezondheidszorg (eventueel nader specificeren in verslavingszorg, kinder- en jeugdpsychiatrie, ouderenpsychiatrie, maatschappelijke opvang enzovoort) en in de zorg aan cliënten van Dimence groep in het bijzonder;
 • bekend zijn met één van de onderdelen van de Dimence Groep als cliënt 
 •  bereid en in staat zijn om de belangen van de cliënten te vertegenwoordigen en afstand kunnen nemen van eigen ervaring
 • bereid zijn om (aantal) uren per maand te besteden aan de werkzaamheden van de cliëntenraad, zoals vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen de vergadering (agenda en bijbehorende stukken lezen en mening vormen);
 • bereid zijn om bepaalde taken op zich te nemen;
 • bereid zijn om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap en ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg (eventueel nader specificeren in verslavingszorg, kinder- en jeugdpsychiatrie, ouderenpsychiatrie, maatschappelijke opvang enzovoort);
 • bereid zijn te reizen naar de standplaats van de raad (zie de contactgegevens van de raden: Zwolle, Deventer of Almelo) 
Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij in staat zijn:
 • vanuit cliëntenperspectief te denken en te handelen;
 • beleidsstukken te lezen en zich hierover een mening te vormen;
 • te opereren in teamverband;
 • om te gaan met vertrouwelijke informatie;
 • het algemeen cliëntenbelang boven het persoonlijk belang te stellen;
 • tactvol en standvastig op te treden.

Daarnaast wordt verwacht dat zij:

 • doorzettingsvermogen hebben;
 • beschikken over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
Ook kunnen bepaalde eigenschappen gewenst zijn, zoals:
 • een kritische, positieve, open houding hebben (zoals bereid zijn naar de ander te luisteren en de ander uit te laten praten, feedback kunnen geven en kunnen ontvangen) 
 • een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling hebben (zoals op tijd komen op vergaderingen en afspraken en het vol kunnen houden om een vergadering bij te wonen die ongeveer 2 uur duurt)
Een belangstellende wordt eerst 3-6 maanden aspirant-lid. Daarna wordt hij/zij in principe benoemd tot raadslid voor de termijn van drie jaar. Er is twee keer verlenging van die termijn mogelijk.
 
Lid worden van de Centrale Cliëntenraad 
Raadsleden van de Centrale Cliëntenraad worden afgevaardigd vanuit de raden.  
 
Wat heeft de cliëntenraad te bieden?
 • Uitdagend vrijwilligerswerk
 • Leuk team
 • Cursussen / Bijscholing
 • Onkostenvergoeding