Wet- en regelgeving / Cliëntenrechten in de ggz

Printervriendelijke versiePDF versie

Binnen de gezondheidszorg zijn vele wetten van kracht.

Wetten die gericht zijn op de belangen en bescherming van patiënten zoals:

  • Wet Bijzondere Opnemingen Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ)
  • Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO)
  • Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)
  • Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)

Wetten die gericht zijn op de kwaliteit van de zorg zoals:

Wetten gericht op de besturing en financiering van de zorg:

  • AWBZ en Zorgverzekeringswet (voorheen de Ziekenfondswet)
    • Per 1 januari 2008 is een groot deel van de GGZ vanuit de AWBZ overgegaan naar de zorgverzekeringswet.
  • Wet toelating zorginstellingen (voorheen de Wet Ziekenhuisvoorzieningen)
  • Wet Marktordening Gezondheidszorg (voorheen Wet Tarieven Gezondheidszorg