Visie en missie

Printervriendelijke versiePDF versie

Recht op medezeggenschap

De patiënten / cliënten / klanten / gebruikers van de diensten van de Dimence Groep hebben het wettelijk recht op medezeggenschap en kunnen invloed uitoefenen op allerlei zaken waarmee ze te maken krijgen. Dat gebeurt via medezeggenschapsorganen die cliëntenraden worden genoemd. 

Visie en missie

De medezeggenschap in de GGZ is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). De cliëntenraden bewaken de rechten en geven gevraagd en ongevraagd advies aan de directies en Raad van Bestuur. Het leidende principe van cliëntenmedezeggenschap bij Dimence is Lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal kan en centraal wat centraal moet

Cliëntparticipatie

Als je interesse hebt kun je je aanmelden bij de coach / ondersteuner van één van de cliëntenraden. Bij de Dimence Groep willen ze graag je mening weten. En je kunt een bijdrage leveren aan het Cliëntenblad Diverce dat elk kwartaal wordt uitgegeven door de cliëntenraden en in alle wachtkamers van Dimence Groep te vinden is. Al deze activiteiten zijn vormen van participatie en verbeteren ook de zorg aan alle cliënten van de Dimence groep.